Att ta hand om en cykel är en viktig del av att äga den, framför allt för dig som tar cykeln till och från jobbet. Genom att regelbundet serva din cykel kan du förebygga problem och förlänga cykelns livslängd.

Vi servar och reparerar alla typer av cyklar och har även försäljning av reservdelar och tillbehör.

Att serva och reparera cyklar är en viktig uppgift för att säkerställa att din cykel alltid fungerar på ett optimalt sätt. Det finns en rad olika saker som kan behöva servas eller repareras på en cykel, inklusive växlar, bromsar, kedjor, däck och hjul. Genom att regelbundet serva din cykel kan du förebygga problem och förlänga cykelns livslängd.

En cykelservice innebär att man genomför en grundlig genomgång av cykeln och utför olika åtgärder för att se till att allt fungerar som det ska. Detta kan inkludera att justera växlar, smörja kedjan, byta däck och hjul, och kontrollera bromsar och andra viktiga system. En service kan också innebära att man byter ut slitagedelar och reparerar eventuella skador.